Новините на Радио Русе от 26.01.2017 г.

942

Новините на Радио Русе от 26.01.2017 г., представени от Теодора Копчева.