Новините на Радио Русе от 26.01.2017 г.

333

Новините на Радио Русе от 26.01.2017 г., представени от Теодора Копчева.