Новините на Радио Русе от 26.02.2018 г.

381

Новините на Радио Русе от 26.02.2018 г., представени от Теодора Копчева.