Новините на Радио Русе от 26.08.2021 г.

240

Новините на Радио Русе от 26.08.2021 г., представени от Галя Савова