Новините на Радио Русе от 26.11.2019 г.

247

Новините на Радио Русе от 26.11.2019 г., представени от Теодора Копчева