Новините на Радио Русе от 27.01.2020 г.

335

Новините на Радио Русе от 27.01.2020 г., представени от Теодора Копчева