Новините на Радио Русе от 27.02.2018 г.

361

Новините на Радио Русе от 27.02.2018 г., представени от Теодора Копчева