Новините на Радио Русе от 27.05.2019 г.

487

Новините на Радио Русе от 27.05.2019 г., представени от Лилия Рачева