Новините на Радио Русе от 27.07.2020 г.

161

Новините на Радио Русе от 27.07.2020 г., представени от Теодора Копчева