Новините на Радио Русе от 27.08.2020 г.

215

Новините на Радио Русе от 27.08.2020 г., представени от Теодора Копчева