Новините на Радио Русе от 27.09.2019 г.

158

Новините на Радио Русе от 27.09.2019 г., представени от Теодора Копчева