Новините на Радио Русе от 27.11.2019 г.

361

Новините на Радио Русе от 27.11.2019 г., представени от Теодора Копчева