Новините на Радио Русе от 27.12.2019 г.

552

Новините на Радио Русе от 27.12.2019 г., представени от Лилия Рачева