Новините на Радио Русе от 28.08.2020 г.

325

Новините на Радио Русе от 28.08.2020 г., представени от Теодора Копчева