Новините на Радио Русе от 28.10.2019 г.

559

Новините на Радио Русе от 28.10.2019 г., представени от Теодора Копчева