Новините на Радио Русе от 28.10.2020 г.

163

Новините на Радио Русе от 28.10.2020 г., представени от Теодора Копчева