Новините на Радио Русе от 28.11.2017 г.

1259

Новините на Радио Русе от 28.11.2017 г., представени от Галя Савова