Новините на Радио Русе от 28.11.2019 г.

649

Новините на Радио Русе от 28.11.2019 г., представени от Теодора Копчева