Новините на Радио Русе от 28.12.2017 г.

282

Новините на Радио Русе от 28.12.2017 г., представени от Теодора Копчева.