Новините на Радио Русе от 29.01.2018 г.

1247

Новините на Радио Русе от 29.01.2018 г., представени от Теодора Копчева.