Новините на Радио Русе от 29.01.2020 г.

298

Новините на Радио Русе от 29.01.2020 г., представени от Теодора Копчева