Новините на Радио Русе от 29.08.2019 г.

162

Новините на Радио Русе от 29.08.2019 г., представени от Лилия Рачева