Новините на Радио Русе от 29.10.2019 г.

218

Новините на Радио Русе от 29.10.2019 г., представени от Лилия Рачева