Новините на Радио Русе от 29.10.2020 г.

171

Новините на Радио Русе от 29.10.2020 г., представени от Теодора Копчева