Новините на Радио Русе от 29.11.2017 г.

147

Новините на Радио Русе от 29.11.2017 г., представени от Лилия Рачева