Новините на Радио Русе от 29.11.2019 г.

469

Новините на Радио Русе от 29.11.2019 г., представени от Галя Савова