Новините на Радио Русе от 3.08.2018 г.

462

Новините на Радио Русе от 3.08.2018 г., представени от Теодора Копчева.