Новините на Радио Русе от 30.01.2018 г.

1116

Новините на Радио Русе от 30.01.2018 г., представени от Теодора Копчева