Новините на Радио Русе от 30.01.2018 г.

235

Новините на Радио Русе от 30.01.2018 г., представени от Теодора Копчева