Новините на Радио Русе от 30.01.2019 г.

190

Новините на Радио Русе от 30.01.2019 г., представени от Теодора Копчева