Новините на Радио Русе от 30.06.2020 г.

96

Новините на Радио Русе от 30.06.2020 г., представени от Теодора Копчева