Новините на Радио Русе от 30.06.2021 г.

228

Новините на Радио Русе от 30.06.2021 г., представени от Лилия Рачева