Новините на Радио Русе от 30.07.2020 г.

306

Новините на Радио Русе от 30.07.2020 г., представени от Теодора Копчева