Новините на Радио Русе от 30.08.2019 г.

297

Новините на Радио Русе от 30.08.2019 г., представени от Теодора Копчева