Новините на Радио Русе от 30.09.2019 г.

340

Новините на Радио Русе от 30.09.2019 г., представени от Теодора Копчева