Новините на Радио Русе от 30.10.2020 г.

166

Новините на Радио Русе от 30.10.2020 г., представени от Теодора Копчева