Новините на Радио Русе от 30.11.2018 г.

146

Новините на Радио Русе от 30.11.2018 г., представени от Теодора Копчева