Новините на Радио Русе от 30.12.2019 г.

477

Новините на Радио Русе от 30.12.2019 г., представени от Лилия Рачева