Новините на Радио Русе от 31.01.2018 г.

339

Новините на Радио Русе от 31.01.2018 г., представени от Теодора Копчева