Новините на Радио Русе от 17.07.2020 г.

291

Новините на Радио Русе от 17.07.2020 г., представени от Лилия Рачева