Новините на Радио Русе от 31.08.2020 г.

316

Новините на Радио Русе от 31.08.2020 г., представени от Теодора Копчева