Новините на Радио Русе от 31.10.2019 г.

373

Новините на Радио Русе от 31.10.2019 г., представени от Теодора Копчева