Новините на Радио Русе от 31.12.2019 г.

428

Новините на Радио Русе от 31.12.2019 г., представени от Лилия Рачева