Новините на Радио Русе от 31.12.2020 г.

173

Новините на Радио Русе от 31.12.2020 г., представени от Галя Савова