Новините на Радио Русе от 6.08.2018 г.

425

 

Новините на Радио Русе от 6.08.2018 г., представени от Теодора Копчева.