Новините на Радио Русе от 8.08.2018 г.

336

Новините на Радио Русе от 8.08.2018 г., представени от Галя Савова.