Новините на Радио Русе от 9.08.2018 г.

386

 

Новините на Радио Русе от 9.08.2018 г., представени от Галя Савова.