Новините на Радио Русе 11.01.2019 г.

284

Новините на Радио Русе 11.01.2019 г., представени от Теодора Копчева