Новините на Радио Русе 22.10.2021 г.

179

Новините на Радио Русе 22.10.2021 г., представени от Теодора Копчева