Нови 34 лични асистенти по механизма „Лична помощ“

123
Катя Петрова – директор дирекция „Здравни и социални дейности“, Община Русе

Интервю по телефона: Галя Савова