Обръщението на зам.-кмета по хуманитарни дейности Енчо Енчев по повод 1 окомври-Международен ден на възрастните хора

481

Това е и ден, в който се отбелязват приносите, които възрастните хора имат към обществото.

За първи път честването на Деня е на 1 октомври 1991 година, като датата е определена от Общото събрание на ООН.