Обучение по роботика в русенските училища през новата учебна година

248

Проектът се осъществява съвместно с РУ „Ангел Кънчев“ и Центъра за подкрепа за личностно развитие – Център за ученическо техническо и научно творчество .

Репортаж: Лилия Рачева